Esketés

Két ember egy életre szóló szövetsége a legmélyebb emberi kapcsolat, amellyel a Teremtő Isten bennünket megajándékoz. Az egyházi esküvő alkalmával Isten áldását közvetítjük.

Gyakran megfogalmazott kérdés az, hogy házasságkötés feltétele-e a keresztség. Gyakorlatunk szerint akkor is Isten áldását közvetítjük a pár számára, ha az egyik fél nincs megkeresztelve. Hiszünk abban ugyanis, hogy Isten bárhol és bármikor hitet ébreszthet bárkiben, így felhasználhatja a Krisztusban hívő felet is arra, hogy hitével tanúskodjon Istenről a házasságában. Egyházunkban lehetőség van az ökumenikus esküvőre is, mely alatt azt értjük, hogy az egyik fél más felekezethez tartozik. A történelmi egyházak között általánosan elfogadott liturgia szerint lehetőség van a más felekezetű fél lelkészének, választott papjának bevonására is.

Az esküvőt egy pár alkalmas beszélgetés-sorozat előzi meg a választott lelkésszel, melyben közösen készülünk a párral az esküvőre. Nem oktatásról van szó, még ha régebben a jegyesoktatás kifejezést használták is ennek leírására. A beszélgetések célja az, hogy a pár lelkileg is fel tudjon készülni az esküvőre, illetve a lelkész megismerhesse a párt, hogy a szertartás személyes lehessen. A beszélgetések hatszemközt, előre egyeztetett időpontokban zajlanak.

Az esküvői szándékot célszerű a lehető leghamarabb bejelenteni, mely a lelkész személyesen vagy telefonon történő megkeresésével történik.

A szolgálatnak előre meghatározott összege nincs, adományt fogadunk.