A legelső orgonát említő feljegyzés 1862-ből való. A templom építésének előkészületeként a régi imaházat lebontották, az értékeket, köztük az orgonát is márciusban a megmaradt épületek padlásaira helyezték. 1863 augusztusában elhatározták, hogy a szószékkel együtt az orgonát is felállítják az új templomban.
1867-ben a közgyűlésen egy új orgona beszerzéséről esett szó, a régi elpusztult állapota, rossz, sivító hangja miatt. Az új hanszer 1869 húsvétjára készült el Fazekas János orgonakészítő mester pesti műhelyében. A hangszerbe 1891-ben hangolás mellett egy új, harmónium változat került. Az első világháborúban a homlokzati ón sípokat elrekvirálták, ezeknek cseréje 1922-ben történt. Az orgona hangképe 1928 elején a következő volt:
Manuál: Salicional 8′, Principal 8′, Flauta 4′, Principal oktáv 4′ és Mixtur 1. Pedál: Oktávbass 8′ és Subbas 16′. (Ennek ellent mond, hogy feljegyzésekben többször is 8 változatot említenek.)
Ugyanebben az évben a gyülekezet új orgona építéséről kötött megállapodást. A Fazekas orgonát eladták, melyet megelőzően a lelkész egy közgyűlésen a következőket mondta:
„Jelenlegi orgonánk semminemű művészi célt nemcsak hogy nem szolgál, de szerkezetének régiségénél fogva még a rendes istentiszteletek végzésénél is zavarólag hat.”

A gyülekezet jelenlegi orgonáját 1928-ban építette az Angster József és Fia orgona- és harmóniumgyár, Schmidthauer Lajos orgonaművész szakvéleménye alapján. A hangversenyorgona a romantika stílusjegyeit viseli, de az akkor népszerű neobarokk mozgalom, az úgynevezett elzászi orgonareform hatása is már meglátszik rajta. Pneumatikus tasniláda rendszerű, 2 manuálos és pedálos, 27 regiszteres hangszer. A második világháború alatt a hangszer megrongálódott és a megszálló oroszok több sípot is magukkal vittek. Ezen sípok pótlása és az orgona átfogó művészi restaurálása 1993-ban történt, német testvérgyülekezetünk jóvoltából, Trajtler Gábor vezetésével. Azon kevés Angster orgonák egyike, melyek közel eredeti állapotukban maradtak fenn.

„Azzal a rendeltetéssel avatom fel az orgonát, hogy intse szent áhítatra a szent hajlékba térőket, hogy szülessék meg az áhítatosan imádkozókban a tiszta élet új világa. Vezesd orgona a lelkeket, emeld Istenhez a szíveket, fokozd művészi ihlettel a harmóniát, adj szárnyakat a buzgóságos imádságnak. Legyen áldott minden hívő, aki Veled dícséri Istennek szent nevét.”

/Raffay Sándor püspök – 1928. május 19-én, orgonánk avatásán/

Az orgona a szószékről nézve.

Diszpozíció:

Pedál (C-f’):

1. Violon 16’
2. Subbass 16’
3. Octavbass 8’
4. Violoncello 8’
5. Flute 4’
6. Bombard 16’

Főmű (C-a”’):

7. Bourdon 16’
8. Principal 8’
9. Hangversenyfuvola 8’
10. Salicional 8’
11. Praestant 4’
12. Fl. tibia 4’
13. Flautino 2’
14. Cornet 3-5 s. 8’
15. Klarinet 8’

Recit (C-a”’):

16. Gyengéd födött 16’
17. Diapason 8’
18. Viola di Gamba 8’
19. Aeolin 8’
20. Vox coelestis 8’
21. Quintaton 8’
22. Fl. oktaviant 4’
23. Zergekürt 4’
24. Piccolo 2’
25. Plein jeu 4 s. 2 2/3’
26. Trompet harm. 8’
27. Vox humana 8’
28. Tremolo pro Vox humana

Kézikapcsolók:
I+II Sub, I+II Super, Henger el, Nyelvek el

Lábkapcsolók:
P+I, P+II, I+II, Tutti, Főmű be, Manual 16’ el, Pedal 16’ el, Pedal el
General komb, Főreg el, Pedal komb, Főmű komb, Recit komb
Henger, Nagy Redőny, Redőny II. M., Redőny Vox hum.