Lelkészeink

Hajduch-Szmola Patrik

Hajduch-Szmola Patrik Szegeden született, majd a békés megyei Kondoroson nőtt fel, ahol keresztelték, konfirmált. Csellistaként tanult a békéscsabai zeneművészetiben, ezzel párhuzamosan zeneszerzést hallgatott Szegeden. Ezt követően vette fel zeneszerző osztályába Kocsár Miklós a Budapesti Bartók Béla Konzervatóriumban, ahol 2010-ben végzett. Konzervatóriumi tanulmányai mellett orgonistaként szolgált több budapesti templomban. Egyetemi tanulmányait az Evangélikus Hittudományi Egyetem mellett Finnországban, a Kelet-Finnországi Egyetem Filozófiai Fakultásán végezte. 2016-ban szentelték lelkésszé Budapesten. Ezt követően kezdte meg beosztott lelkészi szolgálatát a Pécsi Evangélikus Egyházközségben. A gyülekezet 2018-ban parókus lelkészéül választotta, majd 2021-től a gyülekezet igazgató lelkészeként vezette a pécsi gyülekezetet. 2022-ben hívta meg a kecskeméti gyülekezet parókusának, beiktatása 2022. október 15-én történt. Gyülekezeti parókusi tisztsége mellett tagja az Evangélikus Egyház Énekeskönyv-Megújítási Munkacsoport szakmai bizottságának. Feleségével, Kovács Barbara lelkésszel teológiai tanulmányaik idején ismerkedtek meg, 2016-ban házasodtak össze, 3 kislányt nevelnek.

Kovács Barbara

Kovács Barbara 1991-ben született, a Pest megyei Pilisen nőtt fel, ahol kisgyermek kora óta a pilisi evangélikus gyülekezet tagja volt. Mivel a település nagyon erős evangélikus gyökerekkel rendelkezik, ezért nem is volt kérdés, hogy templomba, hittanra vagy ifjúsági órára járjon. Már a gimnáziumi évek alatt is érezte Isten elhívását a lelkészi pályára, de végül érettségi után a Budapesti Gazdasági Egyetemre jelentkezett, amelyet egy év után abbahagyott és elhívásában megerősődve jelentkezett az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus-lelkész szakára. Mivel már akkoriban is nagyon érdekelte az egyház és média kapcsolata, ezért párhuzamosan elvégezte a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kommunikáció- és médiatudomány szakát. Negyedéves teológusként egy évet a németországi Erlangben töltött a Lutheránus Világszövetség ösztöndíjasaként és egyházi publicisztikát hallgatott. Hatodéves gyakorlatát a pécsi evangélikus gyülekezetben töltötte, majd miután 2017-ben felszentelték lelkésszé, egyetemi lelkészként folytatta szolgálatát Pécsett. 2018-tól anyasági szabadságon volt, hiszen férjével, a szintén lelkész Hajduch-Szmola Patrikkal három kislányuk született: Frida, Gerda és Emília. 2022 augusztusa óta pedig a kecskeméti evangélikus gyülekezetben szolgál beosztott lelkészként. Legkedvesebb területei a gyakorlati teológia, a homiletika (vagyis az igehirdetés tudománya), az egyházi médiamunka és a női misszió.