Aktuális

Istentiszteleti rend
Heti alkalmak
A kecskeméti gyülekezetben

VASÁRNAP (12. 03.)  10 óra – Istentisztelet úrvacsoraosztással, 16 óra – Adventi családi délután (istentisztelettel)

HÉTFŐ

KEDD     16 óra – Bibliaóra, 18 óra – Ökumenikus kórustalálkozó a Barátok Templomában, kórusunk szolgálatával

SZERDA     10 óra – baba-mama kör, 17.30 – Női kör

CSÜTÖRTÖK     

PÉNTEK     15 óra – Óvodánk 4. csoportszobájának ünnepélyes átadója (Kecskemét, Kvarc u. 2.), 16 óra – Konfirmációi előkészítő, 17 óra – Ifjúsági óra

SZOMBAT     

VASÁRNAP (12. 10.)     10 óra – Istentisztelet (gyermekfoglalkozással)

     

Aktuális Programok

Nagy örömmel hívogatunk titeket advent harmadik vasárnapján gyerekkarácsonyi ünnepségünkre! A hittanos gyerekek műsorral készülnek, az ifisek pedig megmozgatják majd a családokat egy betlehemes sétával…

Idén sem maradhat el a drahmavásár, ahol a gyerekek felhasználhatják az év során gyűjtögetett „pénzüket” apró ajándékokra. Mindenkinek kedveskedünk egy kis meglepetéssel is. Készüljünk együtt a karácsonyra, mindenkit szeretettel várunk!

Évkezdés 2023 ősz

Konfirmáció 2023

Kedves Fiatalok! Kedves Szülők!

Nem csupán a család számára, hanem az egész gyülekezet számára nagy ünnep volt az, amikor gyermeküket sok évvel ezelőtt megkereszteltük templomunkban. Ha nem is az összes keresztelőre, de sok gyermekre, családok boldogságára emlékszünk. A szertartás fontos része volt akkor az a kérdés, melyet a lelkész tett fel a kis gyermekét tartó szülők és keresztszülők számára. Ez a kérdés így hangzott: “Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház és gyülekezetünk segítségével gondoskodtok-e gyermek hívő kereszténnyé neveléséről?” Önök szülőkként, keresztszülőkként erre Isten színe előtt ígéretet tettek. 

Ennek értelmében a kecskeméti evangélikus gyülekezet nevében hívjuk és várjuk a fiatalokat konfirmációs oktatásra. Egyházunk régi hagyománya szerint a 12-14 éves fiatalok (általában 7. osztályos korukban) egy tanévet közösen töltenek, és a lelkész vezetésével együtt készülnek a konfirmációra, melyet követően a gyülekezet és az egyház felnőtt, úrvacsorával elő tagjaivá válnak. A konfirmációi felkészítő célja elsődlegesen a közösségi élmény biztosítása, valamint az egy tanéven át tartó közös lelki út megtétele. A tanulás mellett sok játékkal, közös programokkal, kirándulással is készülünk. A konfirmációjuk után az ifisek ünnepélyesen maguk közé fogadják a konfirmáltakat, így – ha van kedvük – a konfirmáció után is együtt maradhat a tapasztalat szerint akkorra már baráti társasággá vált közösség. 

A konfirmációi előkészítő időpontja és helyszíne: péntekenként, délután 16:00-17:00, az evangélikus templom melletti Lelkészi Hivatal emeleti termében. Hangsúlyosan szeretnénk kérni: segítsenek abban, hogy a gyerekek pontosan érkezzenek, és 17:00-ig együtt maradhassanak. Így tudjuk kihasználni legmegfelelőbben az időt a csapatépítésre és a közös tanulásra. 

Az első alkalmat 2023. szeptember 22-én, 16.00-kor tartjuk, mely egyúttal „szülői értekezlet” is lesz. Ezen az alkalmon meg tudjuk beszélni az év menetét, valamint tisztázni tudjuk a felmerülő kérdéseket, elvárásokat is. 

Tisztelettel kérjük visszajelzését, hogy számíthatunk-e az Önök gyermekére. Bármilyen felmerülő kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésre.

Hajduch-Szmola Patrik

Elégedettségi kérdőív

Kedves Testvérek!

Lassan egy éve szolgálunk a kecskeméti evangélikus gyülekezetben, ezért fontosnak tartjuk, hogy visszajelzést kapjunk az elmúlt évben végzett munkánkról. A kérdőív anonim, a gyülekezeti munka több területére kiterjed, így ki tudjuk értékelni, hogy a jövőben mi az amiben fejlődnünk kell, és mi az amiben jó irányt követünk. Köszönjük, ha kitöltésével visszajelzést ad számunkra. 

Az elégedettségi kérdőívet itt találják: https://forms.gle/DXuWkFsqkLGxhS8LA
Köszönettel,
Hajduch-Szmola Patrik és Kovács Barbara
lelkészek

Korábbi eseményeink

Lelki útravaló

Napi igék

Luther Márton 1517. október 31-én kiszegezte 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. Az első tételben így fogalmazott: Mikor Urunk és Mesterünk azt mondta: Térjetek meg! – azt akarta, hogy a hívek egész élete bűnbánatra térés legyen (Mt 4,17).

A tételek megírásának közvetlen kiváltó oka a búcsúcédula-árusítás volt. Az egyház így reklámozta a cédulákat: „Mikor pénzed a perselyben csörren, lelked a tisztítótűzből a mennybe röppen.” Luther, mint wittenbergi pap döbbenten látta, milyen kárt okoznak a búcsúcédulák, ezért határozottan fellépett az árusítás ellen, és az őszinte bűnbánat, a gyónás, a naponkénti megtérés szükségességét hangsúlyozta.

Luther vitára és együttgondolkodásra hívta az embereket, a 95 tétel azonban olyan folyamatot indított el, amely a kereszténység megújulását eredményezte. Ez a küzdelem vezetett az evangélikus (majd a többi protestáns) egyház létrejöttéhez.

2017-ben a reformáció 500. évfordulóját ünnepeltük. Fontosnak tartjuk, hogy evangélikus egyházunkban a lutheri felismerések szerint éljünk és tanítsunk ma is.

Luther visszatalált a Szentíráshoz, és mindenki számára elérhetővé tette, amikor lefordította anyanyelvére a Bibliát. Fontos számunkra Isten igéje, mely útmutatást ad a mindennapokban, vigasztal bánatunkban, erősít a nehézségek idején és rámutat arra, mennyi mindenért adhatunk hálát az Úrnak.

Luther rátalált arra az örömteli üzenetre, hogy nem saját erőfeszítésünkből, érdemeink alapján van üdvösségünk, hanem a Krisztusban való hit által. Fontos számunkra az a tapasztalat, hogy kegyelemből élünk, és Istennel való kapcsolatunknak az a hit az alapja, hogy Jézus meghalt bűneinkért és feltámadásával szabadulást kínál.

Szeretettel hívjuk gyülekezeti közösségünkbe!

Reméljük, honlapunk látogatása áldássá válik az Ön számára!


Pályázatok

EEÖR-KP-1-2021/1-001311 támogatási azonosító számú pályázat keretében egyházközségünk

12.880.000 Ft összegű támogatást nyert egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások támogatása címén.

EKCP-KP-1-2021/1-000298 Támogatási azonosítójú pályázat keretében egyházközségünk 400.000 Ft összegű támogatást kapott egyházi közösségi célú programok támogatása címén.

A támogatás összegét a 2021. évben konfirmáltak táboroztatásához használtuk fel.

Az egyházi támogatások keretében Egyházi közösségi célú programok 2022. évi támogatása keretében 
Tőserdő 2022 című pályázatunk
megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak.
400.000 Ft támogatásban részesült.
Kecskeméti Evangélikus Egyházközség
 

Blog

Kapcsolatfelvétel

Kecskeméti Evangélikus Egyházközség

Kecskemét, Arany János u. 1, 6000

Hivatali idő: hétfőtől péntekig 8.00-12.00 óra

Telefonszámok

Hajduch-Szmola Patrik lelkész – 20/620-2820 
Kovács Barbara lelkész – 20/218-6504  

Lépjen kapcsolatba velünk