Aktuális

Istentiszteleti rend

Programok

Következő családi istentisztelet: február 5. 16.00

Korábbi eseményeink

Lelki útravaló

Napi igék

Luther Márton 1517. október 31-én kiszegezte 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. Az első tételben így fogalmazott: Mikor Urunk és Mesterünk azt mondta: Térjetek meg! – azt akarta, hogy a hívek egész élete bűnbánatra térés legyen (Mt 4,17).

A tételek megírásának közvetlen kiváltó oka a búcsúcédula-árusítás volt. Az egyház így reklámozta a cédulákat: “Mikor pénzed a perselyben csörren, lelked a tisztítótűzből a mennybe röppen.” Luther, mint wittenbergi pap döbbenten látta, milyen kárt okoznak a búcsúcédulák, ezért határozottan fellépett az árusítás ellen, és az őszinte bűnbánat, a gyónás, a naponkénti megtérés szükségességét hangsúlyozta.

Luther vitára és együttgondolkodásra hívta az embereket, a 95 tétel azonban olyan folyamatot indított el, amely a kereszténység megújulását eredményezte. Ez a küzdelem vezetett az evangélikus (majd a többi protestáns) egyház létrejöttéhez.

2017-ben a reformáció 500. évfordulóját ünnepeltük. Fontosnak tartjuk, hogy evangélikus egyházunkban a lutheri felismerések szerint éljünk és tanítsunk ma is.

Luther visszatalált a Szentíráshoz, és mindenki számára elérhetővé tette, amikor lefordította anyanyelvére a Bibliát. Fontos számunkra Isten igéje, mely útmutatást ad a mindennapokban, vigasztal bánatunkban, erősít a nehézségek idején és rámutat arra, mennyi mindenért adhatunk hálát az Úrnak.

Luther rátalált arra az örömteli üzenetre, hogy nem saját erőfeszítésünkből, érdemeink alapján van üdvösségünk, hanem a Krisztusban való hit által. Fontos számunkra az a tapasztalat, hogy kegyelemből élünk, és Istennel való kapcsolatunknak az a hit az alapja, hogy Jézus meghalt bűneinkért és feltámadásával szabadulást kínál.

Szeretettel hívjuk gyülekezeti közösségünkbe!

Reméljük, honlapunk látogatása áldássá válik az Ön számára!


Pályázatok

EKCP-KP-1-2021/1-000298 Támogatási azonosítójú pályázat keretében egyházközségünk 400.000 Ft összegű támogatást kapott egyházi közösségi célú programok támogatása címén.

A támogatás összegét a 2021. évben konfirmáltak táboroztatásához használtuk fel.

Az egyházi támogatások keretében Egyházi közösségi célú programok 2022. évi támogatása keretében 
Tőserdő 2022 című pályázatunk
megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak.
400.000 Ft támogatásban részesült.
Kecskeméti Evangélikus Egyházközség
 

Blog

Kapcsolatfelvétel

Kecskeméti Evangélikus Egyházközség

Kecskemét, Arany János u. 1, 6000

Hivatali idő: hétfőtől péntekig 8.00-12.00 óra

Telefonszámok

Hajduch-Szmola Patrik lelkész – 20/620-2820 
Kovács Barbara lelkész – 20/218-6504  

Lépjen kapcsolatba velünk