A hangsáv melletti három pontra kattintva le lehet tölteni a hangfájlt!
DÁTUMHANGFÁJLLEÍRÁSIGESZAKASZIGEHIRDETŐÉNEKEK
2021.08.01Szentháromság után 9. vasárnapA Biblia szerint a szív az érzelmek, akarat, szándék helye. Vannak szívproblémák. Életveszélyben van, akinek a szívével baj van. Izrael népe az Ígéret földjét azért nem tudta elfoglalni, mert megkeményedett a szíve. Ha van diagnózis, akkor van terápia is. A gyermek bízik a szüleiben. A hívő ember tudja-e, h. bízhat Istenben?Zsid 3,12-15Kis János42, 7, 439, 308, 11
2021.08.08Szentháromság után 10. vasárnapHogyan üdvözülhet az ember? A páli irány szerint hitből, kegyelemből. A jakabi irány azt mondja: a hit cselekedetek nélkül halott. Bűneink az Ő számlájára kerülnek, és az Ő értünk vállalt áldozata a mi számlánkra. Keresztre megy, h. kegyelmébe kapaszkodhass. Ha csak a magatok erejére hagyatkoztok, elvesztek!Róm 4,1-8Kis János296, 9, 402, 283, 443
2021.08.15Szentháromság után 11. vasárnapCsak kétszer szerepel az Újszövetségben a haszontalan szolga kifejezés: az is haszontalan, aki teszi a dolgát és az is, aki nem. Mit kezdjünk a mai igével? Jézus megítéli az érdemeinkre hivatkozó kegyességet. Alázatra és önismeretre tanít. Isten mindenható Úr, aki szabadon rendelkezhet felettünk, és a hozzá tartozás, vele való kapcsolat, neki való kiszolgáltatottság a legnagyobb kiváltság…Lk 17,7-10Hulej Enikő296, 9, 438, 283, 396
2021.08.22Szentháromság után 12. vasárnapKi üdvözülhet? Mi a feltétele az üdvösségnek? Már harmadik vasárnapja ez a kérdés. A szegény gazdag története a mai alapige. Jézusban Isten egy egészen új lehetőséget kínál. A cselekedetek és a Krisztushoz viszonyulás kerül feszültségbe. Ez a történet nem a pénzről szól! Mi az, amit oda kellene adni? Arról van szó, ami ott van közted és Isten között!Mk 10,17-27Kis János296, 9, 266, 283, 42
2021.08.29Szentháromság után 13. vasárnapMegint az üdvösségről szól az ige. Mérlegre tesz: Látod-e a lényeget? A legfontosabb kérdés foglalkoztat-e a legjobban? Jézus azokhoz szól, akik biztonságban érzik magukat. Sokan a könnyebb utat keresik, de Isten országába szoros kapu vezet. Krisztus követője nem elméleti keresztény, hanem megpróbált hittel él. Mondhatja-e rólad: ismerlek téged? Lk 13,22-30Hulej Enikő280, 10, 326, 277