Munkatársaink

Hitoktatóink

Nagy Ágnes

Nagy Ágnes vagyok, Kecskeméten születtem, ebben a városban nőttem fel és végeztem el minden tanulmányomat. A kecskeméti evangélikus gyülekezetben kereszteltek meg és itt konfirmáltam 16 évesen. Szakközépiskolában postaforgalmi szakképesítést szereztem, majd 12 évet dolgoztam postán. Közben elvégeztem a Tanítóképző Főiskola tanító-óvó szakát, magyar műveltségterülettel. Nagy álmom volt, hogy pedagógus legyek. 3 évet tanítottam, de az Úr elhozott onnan, más terve volt velem. A Kormányhivatalban dolgoztam ezután 10 hónapot, és közben folyamatosan munkálkodott Isten az életemben. Tavaly ősszel kapcsolódtam be a vasárnapi gyermekfoglalkozások megtartásába, a konfirmációs órákba, és nyáron részt vettem a konfirmációs- és a napközis táborok előkészítésében és levezetésében is. Mindezek által egyre erősödött bennem a vágy, hogy az Úrról szeretnék tanítani a gyerekeknek. Augusztusban felvételiztem az Evangélikus Hittudományi Egyetem katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzésre. Felvételt nyertem, szeptemberben megkezdtem tanulmányaimat a teológián, októberben pedig a hitoktatást a város öt általános iskolájában, mind a nyolc évfolyamon. Az egyház énekkarának 2 és fél éve vagyok tagja. Számomra az énekek, az éneklés nagy lelki feltöltődést ad, mind közösségben, mind egyénileg Isten dicsőségére. „Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Ő az én Istenem, őt dicsőítem, atyám Istene, őt magasztalom.” (2Móz 15,2)

Trincsi Andrea

Trincsi Andrea vagyok, Monorról származom, vallásos családi hátterem révén gyerekkoromtól aktív tagja voltam a monori evangélikus gyülekezetnek. Gimnáziumi tanulmányaimat a helyi József Attila Gimnáziumban végeztem, ahol közgazdaságtant tanultam. Utolsó évben elhívást kaptam az Úrtól a hitoktatói szolgálatra, így gazdasági szakképesítésem megszerzése után felvételt nyertem az Evangélikus Hittudományi Egyetem katekéta-lelkipásztori munkatárs szakára, melyet 2012-ben végeztem el. Egyetemi tanulmányaim végeztével az Úr két évre Sopronba küldött, ahol az evangélikus gyülekezet általános iskolai hitoktatását láttam el. Két év soproni szolgálat után Orosházára kerültem, ahol 8 évig voltam a gyülekezet főállású hitoktatója. Mindeközben 2020-ban elvégeztem a hittanár-nevelő tanár mesterképzést, mely végzettséggel gimnáziumi hitoktatást, érettségiztetést láthatok el. 2022 nyarán érkeztem Kecskemétre, szeptember 1-től a Kecskeméti Református Gimnázium evangélikus diákjainak, és a Corvin Mátyás Általános Iskolás diákjainak tanítok hittant, valamint a gyülekezet gyermek és ifjúsági alkalmain végzek szolgálatot.

Lelkészi Hivatal

Szász Magdolna

Erdélyben, Csíkszeredán születtem, 1993 decemberében kerültem a Kecskeméti Evangélikus Egyházhoz. Heti egy alkalommal takarítottam a templomot és a tanácstermet. 1999-től szociális gondozója lettem az Ev. Egyház Idősek Napközi Klubjának. A Napközi megszűnése után hivatalsegéd lett a munkaköröm: kapcsolatot tartok az idősekkel, fogadom az ügyfeleket, jelzem a lelkészeknek a problémákat. Amit tudok, azt magam megoldom. Ha hosszabb ideig nem találkozom az ismerősökkel, már hiányolnak, és ez jól esik. Igyekszem a munkámat maximálisan jól végezni. Mottóm: „A munkát nem azért végezzük, hogy csak a munkásnak legyen hasznára, hanem másoknak is”.