Alkalmaink

Szeretettel várjuk Önt és kedves családját hétközi és vasárnapi alkalmainkra!

Az egész családot várjuk vasárnaponként a 10 órakor kezdődő istentiszteletre.

Lehetőségek a gyermekeknek az istentisztelet ideje alatt:

gyermekekkel a bevezető oltári szolgálat után kijövünk a templomból, és a hivatal épületében külön foglalkozunk.

A hittanórákat iskolákban és a gyülekezetben tartunk.

Hit- és erkölcstanoktatás az állami iskolákban tanuló evangélikus gyermekek számára:

– több fős csoport esetén az iskolában órarendi keretek között.

– egy-egy fő esetén összevont csoportban a gyülekezeti teremben.

Református Általános Iskola és Gimnázium evangélikus diákjai számára (7-12. évfolyamon):

– órarendi keretek között / összevont csoportban a lelkészi hivatalban.

A keresztség által Isten megelőző szeretetét tapasztaljuk. Erre a konfirmáció során tudatos választ adhatunk.

A konfirmáció latin szó, jelentése: megerősítés. Az egyházi konfirmáció esetében a Szentlélektől kérjük a Jézusban, mint Isten Fiában való hit megerősítését. Mivel a szülők és keresztszülők fogadalmat tettek a gyerek megkeresztelésekor arra, hogy hitben nevelik őt, ezért el kell, hogy jöjjön annak az ideje, amikor maga is megismeri a keresztény hit alapvető igazságait, és tudatosan vállalja egyházhoz tartozását. Erre gyülekezetünkben 12-13 éves korban kerül sor.

A konfirmáció felkészítés időpontja: péntekenként 16 óra.

Az alkalmakon a fiatalokat érintő kérdésekről beszélgetünk, hogy útmutatást találjunk Isten igéjének tükrében. Lehetőség van a játékra, kötetlen együttlétre.

Időpont: péntek 17 óra.

Helyszín: lelkészi hivatal emeleti terme.

Gyülekezeti bibliaóráinkon az Útmutató napi igéi alapján keressük Isten nekünk szóló üzenetét.

Várjuk szeretettel minden felnőtt testvérünket keddenként 16 órakor.

———————————–

Minden hónap 2. csütörtökjén 10 órakor várjuk az idősebb testvéreket az ő bibliaórájukra!

Minden kedden 17:00-tól tartjuk az énekkari próbákat a lelkészi hivatal emeleti termében (az időpont időnként változhat, ez a honlap hirdetések részén megtekinthető).

Bárki bekapcsolódhat, aki szeret énekelni és szívesen tagja lenne egy vidám, énekelni szerető közösségnek.