Alkalmaink

Szeretettel várjuk Önt és kedves családját hétközi és vasárnapi alkalmainkra!

Az egész családot várjuk vasárnaponként a 10 órakor kezdődő istentiszteletre.

Lehetőségek a gyermekeknek az istentisztelet ideje alatt:

gyermekekkel a bevezető oltári szolgálat után kijövünk a templomból, és a hivatal épületében külön foglalkozunk.

A hittanórákat iskolákban és a gyülekezetben tartunk.

Hit- és erkölcstanoktatás az állami iskolákban tanuló evangélikus gyermekek számára:

– több fős csoport esetén az iskolában órarendi keretek között.

– egy-egy fő esetén összevont csoportban a gyülekezeti teremben.

Református Általános Iskola és Gimnázium evangélikus diákjai számára (7-12. évfolyamon):

– órarendi keretek között / összevont csoportban a lelkészi hivatalban.

A keresztség által Isten megelőző szeretetét tapasztaljuk. Erre a konfirmáció során tudatos választ adhatunk.

A konfirmáció latin szó, jelentése: megerősítés. Az egyházi konfirmáció esetében a Szentlélektől kérjük a Jézusban, mint Isten Fiában való hit megerősítését. Mivel a szülők és keresztszülők fogadalmat tettek a gyerek megkeresztelésekor arra, hogy hitben nevelik őt, ezért el kell, hogy jöjjön annak az ideje, amikor maga is megismeri a keresztény hit alapvető igazságait, és tudatosan vállalja egyházhoz tartozását. Erre gyülekezetünkben 12 éves kor körül kerül sor.

A konfirmációi felkészítés menete:

– Augusztus végén egy tőserdei kirándulással kezdjük, melynek célja, hogy a fiatalok megismerkedjenek egymással és elkezdődjön a közösség formálódása.

– A konfirmációs órákat havonta kétszer a vasárnapi istentiszteletek után tartjuk, melyek során az alapvető hitbeli kérdésekről és bibliai történetekről beszélgetünk.

– Az adventi időszakban – a csoport lelkesedésétől függően – közös karácsonyi szolgálatra készülünk.

 A konfirmációi ünnepi istentisztelet időpontja: a húsvét utáni vasárnap.

Az alkalmakon a fiatalokat érintő kérdésekről beszélgetünk, hogy útmutatást találjunk Isten igéjének tükrében. Lehetőség van a játékra, kötetlen együttlétre.

Időpont: péntek 17 óra.

Helyszín: lelkészi hivatal emeleti terme.

Gyülekezeti bibliaóráinkon az Útmutató napi igéi alapján keressük Isten nekünk szóló üzenetét.

Várjuk szeretettel minden felnőtt testvérünket keddenként 16 órakor.

 

Minden kedden 17:00-tól tartjuk az énekkari próbákat a lelkészi hivatal emeleti termében (az időpont időnként változhat, ez a honlap hirdetések részén megtekinthető).

Bárki bekapcsolódhat, aki szeret énekelni és szívesen tagja lenne egy vidám, énekelni szerető közösségnek.