A hónap igéje

A hónap igéje


Január hónap igéje

„Bárcsak jó napokat látnánk, és ránk ragyogna orcád világossága, Urunk!” (Zsolt 4,7)


Február hónap igéje

„Inkább annak örüljetek, hogy nevetek fel van írva a mennyben!” (Lk 17,5)


Március hónap igéje

Jézus így válaszolt: „Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani.” (Lk 19,40)


Április hónap igéje

 Krisztus a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény előtt. (Kol 1,15)


Május hónap igéje

Nyisd meg szádat a némáért, a mulandó emberek ügyéért! (Péld 31,8)


Június hónap igéje

Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek! (ApCsel 5,29)


Július hónap igéje

 Isten nincs messzire egyikünktől sem, mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk. (ApCsel 17,27-28a)


Augusztus hónap igéje

URam, fordulj hozzám figyelmesen, és hallgass meg! URam, nyisd ki a szemedet, és láss! (2Kir 19,16)


Szeptember hónap igéje

Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be; esztek, de nem fogtok jóllakni; isztok, de nem fogtok megrészegedni; felöltöztök, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét. (Hag 1,6)


Október hónap igéje

Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. (Zsid 10,24)


November hónap igéje

 Az Úr pedig irányítsa szíveteket Isten szeretetére és Krisztus állhatatosságára.    (2Thessz 3,5)


December hónap igéje

 Ujjong, örülj, Sion leánya, mert jövök már, és veled fogok lakni – így szól az ÚR. (Zak 2,14)